Hallitus 2022

RINO ry:n hallituksen kokoonpano syyskaudelle 2022 / Board members of the fall season of 2022:

Leinard Kohonen

Puheenjohtaja
Chairman


Terhi Ranki

Varapuheenjohtaja & Häirintäyhdyshenkilö
Deputy chairman & Harassment contact person


Linda Halmesaari

Sihteeri & Koulutuspoliittinen vastaava & Huvi-kulttuuri- ja liikuntavastaava
Secretary & Educational policy & Events and sports affairs


Janne Lyra

Monimuotovastaava
Multiform student affairs


Janne Rinkinen

Huvi-kulttuuri- ja liikuntavastaava & Häirintäyhdyshenkilö
Events and sport affairs & Harassment contact person


Jasmin Nurro

Rahastonhoitaja 1
Treasurer 1


Oiva Hietala

Rahastonhoitaja 2
Treasurer 2


Otto Marjusaari

Huvi-kulttuuri- ja liikuntavastaava
Events and sport affairs


Juho Anttonen

Häirintäyhdyshenkilö
Harassment contact person


Jenni Syrjälä

Hallituksen jäsen
Board member

Mikko Sahla

Hallituksen jäsen
Board member