Hallitus 2024

RINO ry:n hallitus 2024 / Board members of 2024:

Johanna Leino

Puheenjohtaja
Chairperson


Otto Marjusaari

Varapuheenjohtaja & KeHä vastaava
Vice chairperson & Engineering students of Central Finland and Häme, KeHä


Jenni Naakka

Sihteeri
Secretary


Vikke Venäläinen

Rahastonhoitaja & häirintäyhdyshenkilö & tapahtumavastaava
Treasurer & harassment contact person & event manager


Leevi Meriläinen

 yritys- ja sidosryhmävastaava & koulutuspoliittinen vastaava
 companies and stakeholders & educational policy


Elias Nikkari

Tapahtumavastaava & häirintäyhdyshenkilö & Viestintävastaava
Event manager & harassment contact person & Communications representative


Jani Toivola

Tapahtumavastaava & Yhteyshenkilö- ja tuutorivastaava
Event manager & Contact person and tutor representative


Sakari Leinonen

Tapahtumavastaava
Event manager


Jenni Syrjälä

Viestintävastaava & häirintäyhdyshenkilö & KeHä vastaava
Communications representative & harassment contact person & Engineering students of Central Finland and Häme, KeHä