Hallitus 2023

RINO ry:n hallitus 2023 / Board members of 2023:

Terhi Ranki

Puheenjohtaja
Chairperson


Linda Halmesaari

Varapuheenjohtaja & viestintävastaava
Vice chairperson & communcations representative


Johanna Leino

Sihteeri
Secretary


Oiva Hietala

Rahastonhoitaja
Treasurer


Janne Rinkinen

Huvi-kulttuuri- ja liikuntavastaava & koulutuspoliittinen vastaava
Events and sport affairs & educational policy


Mikko Ojaniemi

Huvi-kulttuuri- ja liikuntavastaava & häirintäyhdyshenkilö
Events and sport affairs & harassment contact person


Otto Marjusaari

Huvi-kulttuuri- ja liikuntavastaava & yritys- ja sidosryhmävastaava
Events and sport affairs & companies and stakeholders


Niko Paananen

Huvi-kulttuuri- ja liikuntavastaava
Events and sport affairs


Jenni Syrjälä

Viestintävastaava & häirintäyhdyshenkilö
Communcations representative & harassment contact person


Vikke Venäläinen

Yhteyshenkilö- ja tuutorivastaava & häirintäyhdyshenkilö
Contact person and tutor representative & harassment contact person


Jasmin Nurro

Häirintäyhdyshenkilö
Harassment contact person


Aini Luhio

Hallituksen jäsen
Board member