Hallitus

RINO ry:n hallitus 2020:
RINO ry's board 2020:

Petja Valo
Puheenjohtaja/Chairman

Antti Tervakoski
Varapuheenjohtaja ja Koulutuspolitiikka Deputy chairman and Educational policy

Leidi Kohonen
Sihteeri ja KeHä/Secretary and KeHä

Henna Takalo
Rahastonhoitaja ja Viestintä- ja sosiaalisen median vastaava/Treasurer and information and socialmedia organiser

Ulla Ylinen
Tapahtumat/Events

Janne Komsi
Yhteyshenkilöt/Contact persons

Marko Paasela
Monimuotovastaava ja yhteyshenkilöt/Multiform students and contact persons